ARCHIWUM 2010

Zaplanujcie czas już dzisiaj, aby 19 i 20 września wziąć udział w wyjątkowym spotkaniu z dziedzictwem polskiej wsi, organizowanym przez dwie miejscowości – Rodaki w województwie Małopolskim i Żeszczynka, położona w Powiecie Bialskim w województwie lubelskim.

Podczas Festiwalu mieszkańcy wsi otworzą swoje historyczne zagrody i zorganizują w nich kameralne wydarzenia warsztatowe, edukacyjne i kulturalne.

Wydarzenia dotyczyć będę tradycyjnej kuchni, zbieractwa ziół i owoców leśnych, dawnych zwyczajów związanych z domem, zagrodą i wiejskim ogrodem oraz ginących zawodów i rzemiosł. W czasie festiwalu zakupić będzie można unikatowe wyroby takie jak walonki, tkane chodniki, lokalne sery, herbaty ziołowe, miody.

Do projektu włączamy ludzi różnych pokoleń, szczególnie tych najstarszych – ostatnich nosicieli pradawnej wiedzy i tradycji, jak również tych najmłodszych, którzy mają szansę tą wiedzę poprzez dialog ze starszymi ocalić.

W roku 2010 atrakcją będą warsztaty rzemieślnicze i artystyczne poprowadzone przez szereg wybitnych specjalistów i osobowości z Rodak, Żeszczynki, Krakowa a nawet Szkocji…

Projekt odbywa się pod honorowym patronatem Polskiego Komitetu ds UNESCO, INTBAU, Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, Europejskich Dni Dziedzictwa, Marszałka Województwa Małopolskiego.

Patronatem medialnym projekt objęły między innymi Kobieta i Życie, Gazeta Sołecka, Autoportret, Gadki z Chatki, E!stilo, Radio Kraków, Przegląd Olkuski, eOlkusz, 24Podlasie, Echo Katolickie, Głos Podlasia.

Szczególną uwagę poświęcamy osobom wykluczonym, które jak co roku będą specjalnie miłymi gośćmi Festiwalu.

ZACHĘCAMY DO PORUSZANIA SIĘ „CZYSTYM” TRANSPORTEM – PUBLICZNYM, ROWEREM, BRYCZKĄ, NA PIECHOTĘ.

Więcej informacji o programie Otwartych Zagród 2010 w zakładce PROGRAM.