KONTAKT


 

Magdalena Prosińska
Autor projektu, koordynator ponadlokalny
mprosinska@wp.pl

 

KOORDYNATORZY WE WSIACH PARTNERSKICH

Rodaki
Ilona Szczęch

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rodakach
iszcz@interia.pl
www.sp.rodaki.pl

Stowarzyszenie Jurajska Wioska Rodaki
www.jurajskawioskarodaki.pl

Żeszczynka
Angelina Jurczuk
Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce
anielahalczuk@wp.pl

SPOTKAJMY SIĘ NA Facebook