OTWARTE OGRODY

Otwarte Ogrody – sieciowy projekt przez 7 lat realizowany w miastach – ogrodach, położonych na Mazowszu. Projekt okazał się skutecznym narzędziem edukacji i integracji społeczności lokalnych i promocji miast. Otwarte Ogrody otrzymały między innymi w roku 2009 nagrodę Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej jako innowacyjny model partnerstwa prywatno -publicznego na rzecz działań integracyjnych i kulturotwórczych oraz promocji i zrównoważonego rozwoju miast zielonych w oparciu o lokalne dziedzictwo. Projekt został również nominowany Liderem Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji. W 2010 r Magdalena Prosińska za działania w ramach programu  została laureatką Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego, a strona www Otwartych Ogrodów nagrodzona w konkursie Syrenka w Sieci dla najciekawszych stron internetowych dotyczących Mazowsza. Zapraszamy na stronę projektu www.otwarteogrody.pl.