O PROJEKCIE

Wsie postrzegane są jako miejsca romantyczne, gdzie życie biegnie wolniej,  nie nadążające za zamianami następującymi na świecie, zacofane, skazane na wymarcie lub przekształcenie w sypialnię dla pracowników pobliskich miast. Niektórzy widzą je w roli skansenu, gdzie życie zatrzymało się. Jednak aby przetrwać, dziedzictwo musi się zmieniać i być podstawą inteligentnego rozwoju społeczności lokalnej. Wsie mają historię migracji, przesiedleń, wielokulturowych spotkań, dramatycznych zwrotów życia społecznego i trudnych decyzji, które mieszkańcy w ciągu wieków wspólnie podejmowali dla dobra swojej miejscowości.

Jednym z celów naszego projektu jest zachęcenie społeczności lokalnych do ponownego i  kreatywnego spojrzenia na własną historię, kulturę i codzienne życie i przyjęcia tego dziedzictwa jako potencjału dla przyszłości. Dzięki współpracy i przygotowań Festiwalu Otwarte Zagrody mieszkańcy integrują się i emocjonalnie przywiązują do lokalnego dziedzictwa. Celem jest aktywizacja mieszkańców na rzecz ochrony dziedzictwa, zrównoważonego rozwoju i podniesienia poziomu życia na wsi.

Nasz program służy rewitalizacji polskich wsi.

Rewitalizacja rozumiana jest często jako jednorazowy, efektowny remont budynków, nawierzchni dróg,  czy posadzenie drzew. My rewitalizację rozumiemy jako inicjowanie przemian społecznych poprzez angażowanie i edukację społeczności lokalnych, pobudzanie kreatywnego myślenia o najbliższym otoczeniu oraz wsparciu przedsiębiorczości opartej o lokalną kulturę i naturę.

Podstawą naszych działań  jest przekonanie, że działania na rzecz wsi powinni wymyślać i przygotowywać mieszkańcy. Gminne i miejskie centra kultury, a także wiele NGOsów zapraszają społeczności na gotowe imprezy narzucając im swój sposób rozumienia kultury, często obcy dla danej społeczności lokalnej. Otwarte Zagrody polegają na promocji lokalnego stylu życia poprzez animowanie mieszkańców do samodzielnego włączania się w działalność kulturalną. Otwarte Zagrody są platformą dla działań lokalnych, które prowadzą do integracji i planowania rozwiązań służących polepszeniu życia społeczności wsi.

Konsekwencją tych działań mogą być zrównoważone, ustalone z mieszkańcami inwestycje dokonywane przez gminy i lokalnych inwestorów.

Chcecie rozwijać swoją miejscowość wraz z mieszkańcami a jednocześnie chronić jej architekturę, tradycje i naturę?

Fundacja Dziedzictwo dla Przyszłości pragnie współpracować z miejscowościami, które cechuje odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego, kreatywne podejście do własnego dziedzictwa kulturowego oraz wrażliwość na problemy społeczne. Mamy nadzieję, że logo Otwartych Zagród stanie się dla wsi partnerskich świadectwem potwierdzającym ich nowoczesność, umiejętność współpracy i budowania partnerstw prywatno-publicznych, podkreśleniem ich unikalnych walorów kulturalnych i społecznych a także dowodem przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju. Stanowić będzie ono skuteczne narzędzie budujące markę nowoczesnej polskiej wsi XXI wieku.

Zapraszamy do współpracy samorządy i organizacje pozarządowe, które są zainteresowane wieloletnią współpracą.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem programu.