CELE i DZIAŁANIA

CELE

- Ochrona tradycyjnej architektury wiejskiej;
– podniesienie warunków życia na wsi;
– integracja, pogłębienie świadomości i przywiązania do “małej ojczyzny”, twórcza dyskusja, zrównoważony rozwój społeczności wiejskich w oparciu o lokalne dziedzictwo naturalne i kulturowe;
– promocja rozwoju małej przedsiębiorczości i przedsiębiorstw społecznych;

– promocja w Polsce i Niemczech ginących zawodów, sztuki  i lokalnego rzemiosła, architektury wernakularnej;
– wzmacnianie świadomości społeczności lokalnych oraz przyjezdnych turystów na temat lokalnej wiedzy, kultury, architektury wernakularnej, ginących zawodów, środowiska naturalnego i ekologii;
– promocja wsi jako ciekawego miejsca do życia w XXI wieku. Przełamanie negatywnych stereotypów dotyczących miejscowości o charakterze wiejskim, zarówno wśród samych mieszkańców jak i osób odwiedzających;

METODA

- Dostosowanie projektu do potrzeb mieszkańców i miejscowości;
– współpraca z lokalnymi partnerami przy opracowaniu lokalnej strategii projektu na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi;
– współpraca z osobami, które są otwarte i kreatywne;
– współpraca ze wsiami, w których władze i mieszkańcy za cel nadrzędny stawiają sobie ochronę i rewitalizację dziedzictwa, ekologię, zrównoważony rozwój.

NASZE DZIAŁANIA

- Festiwal Otwarte Zgrody podczas którego pokazujemy zabytkową architekturę i rzemiosło;
– wsparcie przy tworzeniu oferty turystycznej;
– wsparcie dla właścicieli zabytkowych zagród, którzy nie mają pomysłu w jaki sposób je wyremontować i żytkować;
– angażowanie obywateli w działania na rzecz wsi – pogłębienie twórczej dyskusji nt przyszłości wsi
– edukacja nt ochrony dziedzictwa;
– wsparcie merytoryczne dla rozwoju małych lokalnych firm;
– wsparcie działań marketingowych, brandingowych dla wsi.