BIBLIOTEKA ONLINE

ZAGRODY

wkrótce więcej materiałów

KOLOROWE ZAGRODY, Stowarzyszenie Wiejskie „Zielona Przestrzeń”,

TRADYCYJNY KRAJOBRAZ WIEJSKI WSCHODNIEGO PODLASIA NA PRZYKŁADZIE „KRAINY OTWARTYCH OKIENNIC”, Joanna PLIT, Polska Akademia Nauk

Architektura w krajobrazie wiejskim Warmii i Mazur / Tradycyjne budownictwo wiejskie na Warmii i Mazurach, Krajobrazy i formy regionalne, Filip Burno, Architektura

OGRODY

Przydomowy ogród wiejski – dawniej i dziś, Wanda Zątek, Akademia Rolnicza w Poznaniu

Współczesne formy zagospodarowania wiejskich ogrodów przydomowych na lubelszczyźnie, Halina Lipińska, Wanda Harkot, Mgdalena Kępka, Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Tradycyjne Ogródki Wiejskie, Barbara Perkawska, Wigierski Park Narodowy

Tradycja a współczesny ogród wiejski na opolszczyźnie, Marek Morciniec,Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej

Wiejskie Ogródki, co pozostało z tradycji?, Elżbieta Lenarczyk-Priwieziencew, Ewa Ligęza-Sieniarska, Społeczny Instytut Ekologiczny

Wiejskie ogrody przydomowe – zegrodki – małe ogrody botaniczne, Waldemar Szendera, Pracownia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

O WIRYDARZU POLSKIM, czyli o tradycyjnych ogródkach i wiejskich kwiatach, Elżbieta Priwieziencew

Rola ogrodu frontowego w strukturze siedliska – stan współczesny a tradycja ogrodu wiejskiego, Beata Gawryszewska

Ogródek wiejski dawno i dziś, Wiktor Polak