WSIE PARTNERSKIE


WSIE PARTNERSKIE REALIZUJĄCE OTWARTE ZAGRODY

Rodaki, gmina Klucze, województwo małopolskie (Stowarzyszenie “Jurajska Wioska Rodaki”, Szkoła Podstawowa w Rodakach)

Żeszczynka, gmina Sosnówka, południowe Podlasie, województwo lubelskie (Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce)


KANDYDACI

Białków, gmina Cybinka, województwo lubuskie